top of page

שניים אוחזים בכתר

עודכן: 31 ביולי 2023

פורסם: קתדרה 155 ,מרץ 2015

שמואל טרטנר, מכל העמים: עיונים בשירה הלאומית של ח"נ ביאליק ונתן אלתרמן (ספריית הילל בן־חיים), בני־ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א, 318 עמ'

ד"ר שמואל טרטנר, חוקר בכיר בצוות הההדרה של כל שירי ביאליק ובצוות המחקר של 'מוסד אלתרמן', העמיד במרכז ספרו 'מכל העמים' את שירתם הלאומית של ביאליק ונתן אלתרמן — היחידים שזכו לתואר משורר לאומי לאחר יל"ג. האחד היה משוררו של דור התחייה; השני — משוררו של דור המאבק על עצמאות ישראל. שני המשוררים נשאו על כתפיהם את המשא הלאומי, אך לא חסכו מעַ מם את שבט ביקורתם, ואוזן הציבור הייתה קשובה לדבריהם, בהבינו שנאמנים פצעי אוהב.....Comments


bottom of page