קריאה בשיר "לבדי" של חיים נחמן ביאליק

עודכן: 29 ביוני 2021


בתכנית "החדר" בהגשת רות קלדרון-

קריאה בשיר "לבדי" של חיים נחמן ביאליק.


בהשתתפות הסופר חיים באר ופרופ' זיוה שמיר


קישור לסרטון באתר YOUTUBE