top of page

קריאה בסמוי מן העין

עודכן: 27 בספט׳ 2021

נורית גוברין על דרכה של זיוה שמיר בחקר ביאליק

פורסם: עתון 77 , מרץ 2001

פורסם: קריאת הדורות: ספרות עברית במעגליה (3), 2002


...לא פעם היתה הרגשה, ששוב אין מה לחדש, שהמחקר והביקורת חוזרים על עצמם, וכי הדיון באספקטים הרבים והמגוונים של ביאליק ויצירתו מוצה עד תום. והנה, מחקריה השיטתיים והמקיפים של זיוה שמיר מוכיחים כי לא רק שהדיון ביצירתו של ביאליק לא מוצה, אלא שיש בה עוד פנים הרבה שטרם נחשפו ולמחקר יש עוד הרבה מה לעשות....Comments


bottom of page