top of page

"קומה עוגב השירה העברית"

עודכן: 13 בדצמ׳ 2022

תמורות בשירה העברית של שנות העשרים והשתקפותן בראי יחסו של א״צ גרינברג כלפי ח״נ ביאליק


פורסם: אורי צבי גרינברג בשנות העשרים, קובץ מאמרים בעריכת