top of page

עתה רק עכברים יוצאים בו במחול

על שירה של אלזה לסקר-שילר "פסנתרי הכחול"


פורסם: חדשות בן עזר (תרגומי שירה: מסע במרחבי תבל) , גליון 1707 , 23/12/2021