top of page

לא לילדים בלבד-בגינת הירק

"בגינת הירק" של חיים נחמן ביאליק - שיר לפי מתכונת


פורסם: ידיעות אחרונות, 9/1/1987


( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )
bottom of page