חוקרת אחת – 35 ספרים - על יצירתה של פרופ' זיוה שמיר