top of page

המת-החי

גלגוליה של דמות המת-החי ביצירת אלתרמן

פורסם: גג - כתב־עת לספרות , גליון 14 , 2006


אגב מלאכת העריכה של איגרות אלתרמן, נפלה לידי באקראי מציאה בלתי צפויה: שיר עלומים עלום וגנוז, שנכתב כנראה בצרפת בשנת 1931, ובו גלגול ראשון של דמות המת–החי – דמות שהפכה עם הזמן לדמות יסוד ולדפוס של קבע (topos) ביצירת אלתרמן, לסוגיה ולתקופותיה. על צִדה האחורי של איגרת שקיבל מאת המשורר גבריאל טלפיר, עורך כתב-העת המודרניסטי גזית, שרבט אלתרמן הצעיר בכתב ידו הבלתי קריא, הנראה ככתב יתדות, שיר שלם בן שמונה בתים מרובעים בשם "רֵעי השחור הלבן" שנותר כל השנים מיותם בין גנזיו. אלתרמן מעולם לא הדפיסוֹ בעיתון או בספר. אף-על-פי-כן, ולמרות שלפנינו שיר בוסר, שלא לוטש עד גמירא, "רֵעי השחור הלבן" שיר מגובש ושלם, בעל מבנה מתוכנן ומכולכל.