top of page

החיים, היסורים

רבקה קרן / אהבה אנושה (רומאן) / עם עובד (ספריה לעם), תל-אביב 1992

פרסום: מעריב 27/03/1992


(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)


'אהבה אנושה' הוא רומאן, שלא קל להדביק לו תווית כלשהי: הוא שונה באופן ניכר מכל המוכר לנו מן הרומאן העברי לדורותיו, ואין הוא נענה כלל לתגובות-הקבע הנוחות, המצויות לנו באמתחתנו מן המוכן. בקריאה ראש