הבלש העברי מכה שנית

סיפורת התעלומה העברית מקיצה מתרדמה בת 50 שנה

פורסם: מעריב , 26/05/1989

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )לחצו להורדה כקובץ PDF..