גשם מקשקש על הגג: עבר קיץ, כלה חג!

שבעה שירי-סוכות של ח"נ ביאליק ושובֶר בצִדם

זיוה שמיר שבעה שירי סוכות של ביאליק
.pdf
Download PDF • 275KB

לחצו להורדה בקובץ PDF מוכן להדפסהא. שירי הטבע הביאליקאיים – פְּשט ודְרש

ביאליק כתב פחות ממאה ועשרים שירים "קנוניים", כעשרים וחמישה "שירי-עם" ופחות ממאה שירי-ילדים – יבול לא גדול במיוחד למשורר משיעור קומתו. לכן מפליא למדיי להיווכח שהוא כתב לא פחות משבעה שירים על סוכות – יותר מאשר על כל חגי ישראל גם יחד. תופעה מפתיעה זו אומרת "דָּרשני!". ראוי לדעת: בשירי הטבע של ביאליק, המשַׁקפים כביכול את עונות השנה כמוֹת שהן, יש תמיד גם יסוד אידֵאי מתוכנן שאינו מתאים לכאורה לשירה רומנטית ספונטנית, המשוחררת מן הכיווּן האלגוריסטי. עדוּת לכך מצויה בטיוטת שירו "משומרים לבוקר" ) 1899 (, שעליה רשם המשורר ראשי פרקים לכתיבת השיר. אלה מצביעים על כוונה אלגוריסטית ברורה ועל חלוקה סימֶטרית מדויקת, כבמשל שבצִדו נמשל. תכונות שכלתניות אלה ספק אם היו נחשפות בתוך שלל פרטי התיאור המוחשיים, אלמלא הערת התכנון ששרדה במקרה: "שני בתים – בוקר הטבע; שני בתים – בוקר עַמנו ותחייתנו". 1

הערת תכנון זו מלמדת שלפנינו שיר ה"מתחפש" לשיר טבע תמים, אך תיאוריו מרמזים לרעיונות פוליטיים אקטואליים הקשורים בקונגרסים הציוניים הראשונים שהתכנסו באותה עת. לאורהּ ראוי לבדוק שירי טבע נוספים שגם בה