top of page

שירה אל תוך הלילה - עשרים שנים לפטירת יהודה עמיחי

עודכן: 9 ביוני 2022

מנחה: צביקה ניר (23.09.2020)

צביקה ניר משוחח עם פרופ׳ זיוה שמיר ופרופ׳ ניצה בן דב על המשורר יהודה עמיחי ושירת ״המרובעים״ שלו.


bottom of page