top of page

"שקספיר והיהודים" - פרופ' זיוה שמיר בבימת מופעי הספרות של מאיר עוזיאל בצוותא


מופע ספרות על חידת יחסי שקספיר ומחזאים בני דורו עם היהודים


צולם ב"צוותא" ת"א, 14 בנובמבר 2021 בשעה 20:30.


בעריכת מאיר עוזיאל ובהנחייתו

בהשתתפות דן כנר, יואב יפת, תמר לבני, פרופ' זיוה שמיר

מוסיקה: מיכל ויינברג, אבי בנימין, האחים צנחני.

צלם: בוריס סובולובComments


bottom of page