top of page

דור המאבק לעצמאות ומשוררו

עודכן: 20 ביולי 2022

פורסם: 'עיתון 77', גיל' 100, מאי 1988.


א. תמורות בדימוי הציבורי של דור תש"ח


חיים גורי הוא משוררו המובהק של דור תש"ח, שכמה משירי 'פרחי אש' שלו וכמה מפזמוניו נקבעו בתודעה הקולקטיבית, ריגשו את קהל הקוראים וזוהו עם ימי המאבק והתקומה. הוא השתייך לדור כותבים חדש, שעל בניו נמנו בדרך-כלל צעירים ילידי הארץ או כאלה שבאו אליה כילדים רכים, אשר התגייסו בנעוריהם או בעלומיהם למחתרות או לפלמ"ח ונטלו חלק פעיל במאבק לעצמאות. אלה הופיעו בזירת הספרות בגיל צעיר, עם "אש הנוער" בעיניהם, בלי שדבק בהם דבר מן ה'דקדנס' של המערב השוקע, שאפיין את דור הכותבים הוותיק, שעדיין נח על רקבובית "פרחי הרוע" של הסימבוליזם האירופי, גם כב שירים "הרמוניים" ו"חיוביים" על שדות עמק יזרעאל.


ה"ממסד" הספרותי דאז (הוצאות הספרים, מוספי הספרות וכתבי-העת הוותיקים קיבלו את דור הכותבים החדש, בסבר פנים יפות. ה"ממסד", שחבריו היו אז שייכים לדור, שעיקר השכלתו ועיצובו ניתנו לו "מעבר לים" ("מעבר לים" ולא "בגולה", כי כמה מן הס