top of page
shakespeare-front1.jpg

מתוך אחרית דבר:

….תרגומיי לסונטות של של שקספיר הצטברו במגרה טיפין-טיפין. את הראשונות התחלתי לתרגם באמצע שנות השישים, שעה שלמדתי תרגום אצל ד"ר אדם ריכטר, ראש אגודת המתרגמים דאז, וכשלמדתי ספרות אנגלית באוניברסיטת תל-אביב.

     לימים, התפרסמו חלק מהסונטות בבמות שונות: בספר הנשיקה מבעד למטפחת, שערכו אשר רייך, זיסי סתווי וחיים באר; בכתב-העת קשת החדשה שבעריכת אהרן אמיר, בכתב-העת שבו שבעריכת עוזי אגסי, בתוך מאמר על תרגומי שקספיר שהתפרסם בכתב-העת ביקורת ופרשנות שבעריכת תמר וולף-מונזון ובספרי המיית ים, תל-אביב 2010, המכיל ל"ב סונטות אהבה של שקספיר.

 

   תגובות הקוראים, ובאופן מיוחד תגובתו החמה של פרופ' אמנון רובינשטיין, שכלל סונטות בתרגומי בספריו, עודדו אותי לנסות לתרגם את המכלול במלואו.

 

אוקספורד ותל-אביב אפריל-מאי 2011

איור העטיפה:  רוני סומק

bottom of page