top of page
DISCERTATION1980.jpg

שירי ביאליק הראשונים (דיסרטציה)
תל אביב, פפירוס1980

מחקר ראשון על העשור הראשון ביצירת ביאליק, למן שירי הבוסר שנגוזו ועד לפואמה "שירתי" - גולת הכותרת של יצירתו המוקדמת של משורר צעיר ועלום שם, אשר הפך עד מהרה לגדול משוררי ישראל בעת החדשה.

bottom of page