top of page
מה זאת אהבה.jpg

מה זאת אהבה?
"אגדת שלושה וארבעה" צוהר לעולם-הדעות האישי של ביאליק, תל אביב, הוצאת דביר, 1991

 

הספר מה זאת אהבה הוא מחקר מקורי, המפריך - בין היתר - כמה מן ה"אמיתות" שנשתרשו בחקר ביאליק. הספר מנסה להוכיח, כי רק ביצירתו האימפרסונלית, המספרת לכאורה על גיבורים בדויים או על עניינים רחוקים בזמן ובמקום , נתן המשורר ביטוי של ממש לסודות נפש נעלמים . הספר מנסה להראות, כי ביאליק חזר והשמיע, כמורו ורבו אחד-העם, דברי זלזול וגנאי מפורשים על הפולקלור האותנטי, המלוקט ומוגש לציבור כמות שהוא.

 

בניגוד למוסכמה מקובלת אחרת שביאליק - מחברם של "מזמורים ופזמונות" (מעין שירי עם), עורך 'ספר האגדה', מתרגם 'הדיבוק', יוזם אירועי 'עונג שבת' ועורך כתב- העת 'רשומות' - היה חובב פולקלור מושבע. הוא האמין כי בטרם תובא היצירה העממית אל הקהל המודרני עליה לעבור בכור ההיתוך של האמנות ולהיטהר מסיגיה.

 

ה"אגדה" המעובדת של 'אגדת שלושה וארבעה' - מן המלוטשות והמשוכללות שביצירותיו של ביאליק - המבוססת על מקור מדרשי סכימטי ומלא פגימות, משמשת כאן מקרה- בוחן מרתק לבדיקתן של כמה הנחות מושרשות. דרכה מתגלה עולמו האינטימי של ביאליק וכן עולמו האידיאי האישי בכל גיוונם ועושרם. 

bottom of page