top of page

SMS- ביאליק לדור ה

"תרגום" חרוזיו של חיים נחמן ביאליק לחרוזים קלים ועכשוויים יש בו יוהרה ותבוסתנות כאחת. על "הנער ביער", נוסח חיים נחמן סידון


פורסם: הארץ , 23/09/2007


....אילו סיפר סידון את הסיפור בפרוזה, בסגנונו החינני והעכשווי, ניחא. לא אחת סיפרתי לנכדי את "הנער ביער" בעיבוד חופשי, ואגב כך המרתי את ה"יעני", ה"פרוטה" וה"תחש" ב"ינשוף", "פנתר" ו"תן". ואולם "תרגום" מחודש של חרוזי ביאליק לחרוזים קלים ועכשוויים יש בו יוהרה ותבוסתנות כאחת: "יוהרה" בשל המחשבה שניתן להתחרות בחרוזי הבדולח של ביאליק, המתהפכים לכל הגוונים והפותחים לפנינו קשת משמעים אינסופית; "תבוסתנות" משום שנקודת המוצא שבבסיס רעיון "התרגום" היא שילדים אינם יכולים לצרוך אלא מזון מהיר, נוח וקל לעיכול (כשם שמשרד החינוך מוריד את רמת בחינות הבגרות כדי להצביע על שיעור זכאות גבוה)......Comments


bottom of page