top of page

תקופת השיא של ביאליק באודסה


פרופ' שמיר מרצה על ימי אודסה של ביאליק.

מתוך סדרת ראשי חודשים בבית אבי חי,

במפגש שהוקדש לקהילה היהודית אודסה
קישור לצפיה באתר YOUTUBE

bottom of page