top of page

תעלת מיץ פתל - בדייסה

עודכן: 10 ביוני 2022

על "הזנב השמן של הנומה", יהודה עמיחי, אייר: יונתן גרשטין, הוצאת שוקן לילדים 1978

פורסם: מעריב , 14/04/1978( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

Comments


bottom of page