top of page

תחבולה ספרותית או תבנית יסוד?

משה גרנות על ספרה של זיוה שמיר "שלח יונה מבשרת"


פורסם: גג - כתב־עת לספרות - ביטאון איגוד כללי של סופרים בישראל

גליון 38, 2016

...ספרה החדש של פרופ' זיוה שמיר ( בהוצאת ספרא – הקיבוץ המאוחד 2016 ), מצהיר אמנם שהוא עוקב אחר ההרמז ביצירתו של ביאליק, אבל הוא גם חורג, בבחינת התקופה, אל ספרות עברית שקדמה לו, אל זאת שצמחה אחריו, ואף אל ספרות העולם.... ...הספר מלא וגדוש בידע מספרות עמנו ומספרות אירופה, והאַפָּּרָּט המוקפד עשוי לעורר קנאה אצל כל מי שניסה אי פעם לחבר מחקר ספרותי. נושא הספר – ההרמז - הוא ממש "אלמנטרי", אם להזדקק להיגד של ארתור קונן דויל, וטוב עשתה המחברת שלקחה על עצמה....
Comments


bottom of page