top of page

תחבולה ספרותית או תבנית יסוד?

משה גרנות על ספרה של זיוה שמיר "שלח יונה מבשרת"


פורסם: גג - כתב־עת לספרות - ביטאון איגוד כללי של סופרים בישראל