top of page

שירי עיר ומלואה

על הקובץ "שירי תל אביב"


"שירי תל-אביב מבחר זוטא א'" עורכים : דליה הרץ ועוזר רבין

קרן ת"א לספרות ולאומנות והוצאת הקיבוץ המאוחד , תש"ם