top of page

שירי הציפורים של ציפי שחרור

מתוך השקת ספרה של ציפי שחרור לאונרד כהן שר לה ,הוצ. הקיבוץ המאוחד (2014) .

פורסם: ציפי שחרור / מעגל המתופפות, שירים חדשים ומבחר, (אחרית דבר) ספרא 2018