top of page

שירו של אלתרמן "אתך – בלעדיך" כמקור השראה לזמר הים-תיכוני

פורסם : אתר אלתרמן www.alterman.org.il , דצמבר 2020


...והנה, מתברר ששיר מורכב זה שימש מקור השראה לפזמון ים-תיכוני דליל במקצת בשם "אוהב אותך" (מילים יוסי גיספן, לחן עדי לאון, ביצוע סטלוס ואורן חן ). גיספן נטל מן המקור האלתרמני את המשקל (את ההקסמטר הטרוכאי האופייני כל-כך לאלתרמן כבשורת הפתיחה הנודעת: "כי סערת עליי לנצח אנגנך"). למעשה המשקל של שני השירים – שירו של אלתרמן והפזמון הים -תיכוני שנולד בעקבותיו – דומה כל כך עד כי אפשר לשיר את החיקוי לצלילי הלחן של המקור. בהשראת השיר האלתרמני שיבץ גיספן את המילים "ערפל" ו"בלעדיך" בפתח שירו...Comments


bottom of page