top of page

שבת עולמית - עם יצחק נוי - על "מגש הכסף" (אלתרמן)

עודכן: 12 ביולי 2022

שבת עולמית עם יצחק נוי - 19.12.20

הבלדה המפורסמת "מגש הכסף" נכתבה בעקבות נאומו (באנגלית) של חיים ויצמן לתורמים יהודים – כי אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף, והתגובות על כך בעיתונים הארץ-ישראליים של התקופה.

השתתפו:

ד"ר מרדכי נאור: היסטוריון, חוקר ארץ ישראל

פרופ' זיוה שמיר: אוניברסיטת תל-אביב

אקי להב: בן אחותו של אלתרמן


(דבריה של פרופ. שמיר מתחילים בדקה 9:45)


Comments


bottom of page