top of page

רק על עצמי לספר ידעתי

במלאת 4 שנים לפטירת הסופרת עמליה כהנא-כרמון ביום 16 בינואר 2019

פורסם: מעריב , 31 במאי 1991 (עודכן: 15.1.2023 )


עמליה כהנא-כרמון / ליוויתי אותה בדרך הביתה (רומאן),

הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי 'סימן קריאה', 1991, (312 עמ'.)