top of page

רגב אחר רגב

משה גרנות על "המוזה בארץ המראות - הדים ממסורות המערב ביצירות ביאליק ואלתרמן - מסות ותרגומים"


כשסקרתי את תוכן העניינים בספרה החדש של פרופ' זיוה שמיר, הייתי משוכנע שמדובר ברצף של השפעות מספרות המערב על הספרות העברית המודרנית. מעין "רגב אחר רגב" משיר הילדים של יהושע פרידמן ומנשה רבינא, לאמור: סופרי ישראל היו הרגבים שספגו את תרבות המערב והצמיחו גן של יצירות; אבל קריאה בספר גדוש הידע הזה פקחה את עיניי לראות שמדובר בו בעיקר בהקבלות ובהתכתבות עם ספרות המערב, וכשמדובר בהשפעה – הרי שהמושפע עולה במורכבות התוכנית והפרוזודית על המשפיע. בכותר מוזכרים רק ביאליק ואלתרמן, אבל בספר עצמו יש יריעה רחבה הרבה יותר של יוצרים שהתכתבו עם ספרות המערב מתקופת ההשכלה...


Comments


bottom of page