top of page

רגב אחר רגב

משה גרנות על "המוזה בארץ המראות - הדים ממסורות המערב ביצירות ביאליק ואלתרמן - מסות ותרגומים"


פורסם: מקור ראשון - מוסף השבת, 1/1/2016