top of page

קובלנת המשורר על קשיי הכתיבה

שייקספיר – בודלר – יל"ג – ביאליק – אלתרמן


פורסם: חדשות בן עזר (תרגומי שירה: מסע במרחבי תבל) , גליון 1716 , 24/01/2022