top of page

פרס לוין קיפניס לחקר ספרות הילדים והנוער

פרס לוין קיפניס לשנת תשע"ז יוענק לפרופ' זיוה שמיר

פורסם: "ספרות ילדים ונוער - כתב עת" (140)

דצמבר 2016


.....ספריה של פרופ' זיוה שמיר מייצגים עבודת מחקר מעמיקה ומרתקת בעולמו הפואטי המורכב של חיים נחמן ביאליק, ומצטרפים למפעל מחקרי מקיף הכורך עיסוק בפואטיקה של ספרות לילדים בזיקותיה לספרות המבוגרים. העבודה המחקרית בספרים אלה משקפת את גישתה הפרשנית של החוקרת, המשלבת התייחסות נרחבת לספרות בהקשריה ההיסטוריים, החברתיים, התרבותיים, הביוגרפיים והערכיים. שמיר מציגה את ספרות הילדים כחלק בלתי נפרד ממערכת ספרותית מקיפה....

Commentaires


bottom of page