פרופ. זיוה שמיר על אצ"ג


הדיאלוגים הסמויים שערך אצ"ג בשירתו עם גדולי הספרות העברית בדורו