top of page

פרופ' זיוה שמיר - כלת פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת 2022

הוכרזו שמות הזוכים בפרס עיריית תל אביב-יפו לחכמת ישראל

ע"ש חיים נחמן ביאליק לשנת 2022​ועדת השופטים של פרס ביאליק לחכמת ישראל מטעם עיריית תל אביב-יפו, הכריזה על הזוכים להם יוענקו הפרסים. הפרס יוענק לזוכים בטקס חגיגי שייערך ביום שלישי , 8 בנובמבר 2022, במעמד ראש עיריית תל-אביב-יפו, רון חולדאי ובהשתתפות השופטים, הזוכים בפרס השנה וזוכי הפרס בשנים הקודמות.


חברי ועדת השופטים:

פרופ' דב שוורץ (יו"ר)

פרופ' חביבה פדיה

ד"ר ביטי רואי

ד"ר יואל רפל

פרופ' נילי שופק


פרס מפעל חיים לפרופ' זיווה שמיר


זיוה שמיר הקדישה את חייה לחקר הספרות העברית הקלאסית אבל יותר מכל היא מזוהה עם חקר דמותם ויצירתם של ביאליק ואלתרמן. ליצירתו של ביאליק העמידה זיוה שמיר את הקטגוריות העיקריות המבססות את הקנון הפואטי שלו ודומה שאין מועמדת ראויה ממנה לזכות בפרס על שם חיים נחמן ביאליק לחכמת ישראל.


נימוקי השופטים יופיעו במלואם בחוברת הפרס.


עיריית תל-אביב-יפו מעניקה משנת 1933 את הפרס ע"ש המשורר חיים נחמן ביאליק מתוך כבוד והוקרה לאביר השירה העברית בדורנו, אשר מיום עלייתו לארץ בחר בתל-אביב למושב לו, חי ויצר, התערה בה ואצל מרוחו על חייה התרבותיים של העיר. הפרס נועד לעודד את יצירתם של הסופרים והחוקרים העבריים החיים במדינת ישראל.Commentaires


bottom of page