top of page

ערב השקת ספרו של פרופסור הלל ברזל 'ליריקה - שירת א"י'

עודכן: 6 ביולי 2022

11/05/2014


ערב השקת ספרו של פרופסור הלל ברזל 'ליריקה - שירת א"י'

שנערך ביום יא' באייר תשע"ד 11/05/2014 באולם תאטרון ענבל, במרכז בסוזן דלל, תל-אביב.

חדרים - פרוזה ושירה עברית חופשית.

www.hadarim4u.com © צילום:יאיר בן חיים


Comments


bottom of page