ערב השקת ספרו של פרופסור הלל ברזל 'ליריקה - שירת א"י'