top of page

עמיות יהודית


שידור מצולם ברדיו 106.4FM – המרכז הבינתחומי-הרצליה פרופ' יואב גלבר ופרופ' זיוה שמיר מצטרפים לשולחן העגול של פרופ' רייכמן בשיחה על עמיות יהודית

bottom of page