top of page

עמיות יהודית


שידור מצולם ברדיו 106.4FM – המרכז הבינתחומי-הרצליה פרופ' יואב גלבר ופרופ' זיוה שמיר מצטרפים לשולחן העגול של פרופ' רייכמן בשיחה על עמיות יהודית

קישור לסרטון באתר YOUTUBE

תחילת דבריה של פרופ. שמיר החל מדקה 19:52

bottom of page