top of page

עמד נופל אפיים

עודכן: 24 באפר׳ 2022

על טורו של אלתרמן "על אם הדרך" שהיה לשיר זֶמר

פורסם: חדשות בן עזר (המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן) , גליון 1740 21/04/2022