top of page

על סבא שעבר את היבוק ועל אחיו שחצה את האוקינוס

הדבר היה ככה מאת מאיר שלו: סיפור הגותי מעמיק המתחפש לסיפור טריוויאלי

מאיר שלו/ הדבר היה ככה