על יחסי שקספיר והיהודים - ערב בצוותא בהנחיית מאיר עוזיאל