top of page

על הפוליטיזציה באוניברסיטאות


גילוי דעת - יעקב אחימאיר

פורסם: ישראל היום , 16/05/2012


....החילותי להבין מה עוד קורה באוניברסיטאות שלנו, דרך קריאה במאמר המעמיק, המנומק, בן כעשרה עמודים, שאותו כתבה פרופ' זיוה שמיר, הידועה כאחת החוקרות החשובות ביותר של שירת ביאליק, משוררנו הלאומי. במאמר שנדפס בכתב העת "כיוונים חדשים" גיליון 26 , יוני 2012, מסבירה פרופ' שמיר לקוראיה את המתרחש במוסדות להשכלה גבוהה. אחרי הקריאה אפשר להבין מדוע מציינים סטודנטים ישראלים את הנכבה. הרי תרבות ישראל העשירה הולכת ומשתכחת באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטאות אחרות. בחוג לספרות, למשל, לפי הידיעון המעודכן לתלמיד, אין אף שיעור המוקדש, רובו ככולו, ליצירות ביאליק, אלתרמן ועגנון. "תחת זאת", כותבת פרופ' שמיר, "יש שיעורים המוקדשים לספרות העוסקת בכיבוש, בסרבנות, במגדר ובשאר נושאים שבהם המרצים נועצים תחילה את החץ, ואחר כך משרטטים ביד בוטחת את עיגולי המטרה".... לחצו להורדת קובץ PDF


Comments


bottom of page