top of page

על הסף - בין מסורת לחידוש

עודכן: 9 ביוני 2022

‪ שיחות על הרב קוק, א.ב. יהושע, עמוס עוז וחיים באר

ערב בהנחיית ועריכת ד"ר חיים נגיד


שיחות על היצירה הספרותית של הרב קוק, א.ב. יהושע, עמוס עוז וחיים באר לרגל הופעת הספרים "הרב קוק והציונות: גלגולה של תקווה" מאת ד"ר מיכל לניר

ו"סיפור לא פשוט" מאת פרופ' זיוה שמיר,

בהוצאת ספרא.


בהשתתפות: חיים באר, פרופ' זיוה שמיר, פרופ' מירון ח. איזקסון וד"ר מיכל לניר.


Comments


bottom of page