על "בגינת הירק" לח"נ ביאליק ("בערוגת הגינה")

עודכן: 31 במאי

הרצאה מלווה במצגת


מתוך מליאה 374 של האקדמיה ללשון העברית

שנערכה באופן מקוון באמצעות ZOOM בתאריך 28/03/2022