על אגדת שלושה וארבעה


ראיון על אגדת שלושה וארבעה

ברדיו מולטימדיה הר-הצופים