top of page

עיני אהובתי אינן כשמש

על הפנטמטר הימבי בתרגומי הסונטות של שקספיר


פורסם: שבו: כתב-עת לשירה , גליון 13 , 2004


כארבע מאות שנה חלפו מאז חיבר שקספיר את הסונטות בנות האלמוות לאהובתו השחורה ולשאר אהובותיו ואהוביו, ועדיין לא נס ליחן. על מדף הספרים העברי ניצבים ארבעה תרגומים מלאים, המקיפים את המכלול בן 154 הסונטות במלואו: תרגומו של ש' שלום (מוסד ביאליק, ירושלים 1943), תרגומו של אפרים ברוידא (דביר,