top of page

עולם הפוך

עודכן: 22 בספט׳ 2021

או: איך שינו את חיי חבילות הספרים של אִמי

..קניית ספרים בביתנו היה הרגל-של-קבע. את ההרגל הזה ירשה אִמי מאביה, והורישה אותו לילדיה ולנכדיה. עוד בימי "תל אביב הקטנה", כשלמדה בבית הספר "תל נורדאו" שנבנה על חולות הזהב, נהג סבי להביא הביתה לשלוש בנותיו חבילות של ספרי ילדים, אף-על-פי שאמצעיו מעטים היו ומחירי הספרים הרקיעו שחקים. היו אלה ספרים בכריכות בד בהירות, מעוטרות בעיטורי אַּר-דקוֹ מינימליסטיים, שיצאו בהוצאת "שטיבל" או בהוצאת "מִצפֶׁה", ולפעמים גם ספרי ילדים ונוער מהודרים שיצאו בהוצאת "אמנות" בכריכות כחולות מבריקות, עם איורים נפלאים ונייר מבריק ומשובח. סבתי נהגה לגעור בו, בחיבה מהולה בכעס, על שהֶׁעדיף לקנות מזון רוחני בשעה שהמזווה ריק ממצרכי מזון....
bottom of page