top of page

סרזין והסריס

אונורה דה באלזאק: "סרזין" מצרפתית: יהושע קנז, אחרית דבר: משה רון

ספרי סימן קריאה, הקיבוץ המאוחד 1979


פורסם: מעריב , 20/04/1979
( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )


לחצו להורדה כקובץ PDFbottom of page