top of page

"ספרות ללא אחים"

"ספיח" - מודל סיפור הילדים העברי


פורסם: עתון 77 , גליון 185, יוני 1995

...ללא הכרת תהליך הגנזיס הארוך והנפתל של 'ספיח' קשה כמדומה להבין את אופיו השבור והשעטנזי של סיפור זה, תופעה יוצאת דופן במכלול הסיפורת הביאליקאית. מעניין בדיעבד לגלות, שעלה בידי ביאליק לנצל את החיסרון הגדול של היצירה (היותה יצירה מרובדת, שנכתבה בתקופות שונות, בסגנונות שונים ובאופנים שונים של "חיקוי המציאות"), ולהפיק מחסרונה זה את מיטב היתרונות: להופכה ליצירה, המדברת על התרחקות מתמדת ממקור החוויה ועל אובדן התום הבראשית. כך נוצרה בסיפור דינמיקה משכנעת ואותנטית, שאי אפשר היה להשיגה אילו נוצר סיפור זה בהינף אחד הדובר מספר בה על התבגרותו ועל התרחקותו ההולכת וגוברת מן הילדות, וסיפורו חופף את האמת החוץ-ספרותית של המחבר. זהו "בעקבות הזמן האבוד" של הספרות העברית... לחצו להורדה כקובץ PDFComentários


bottom of page