סימנים של חידוש ותמורה בשירה העברית בהשפעת המהפכה: על שני שירים שנכתבו בשנת 1918