סוד הצמצום

על- גרשון שופמן / שלכת / סיפורים

הוצ. עם עובד, ספריה לעם, תל-אביב 1994
( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )לחצו להורדה כקובץ PDF