top of page

נתן אלתרמן - אמן התרגום

על ז"ה רוני (הבכור): המלחמה לאש, תרגם: נתן אלתרמן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1977

פורסם: מעריב , 10/06/1977
( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )bottom of page