top of page

נפנוף של מפרש ברוח

על ספרו של המחבר האלמוני ריקי קלר "בשדרות השקיעה"(ספרי גת, ת"א 1981)

פורסם: מעריב 07/11/1980 - בחתימת "ע .רוגל"


( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

Comentarios


bottom of page