נערים בכחול

על "חלון" קובץ שיריו החדש של מרדכי גלדמן

פורסם: מעריב , 17/10/1980( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

לחצו להורדה כקובץ PDF