top of page

נזיר אחיו

עודכן: 18 באוג׳ 2022

על שתי סוגיות של לשון וסגנון המקופלות בשירו של שאול טשרניחובסקי "לנוכח פסל אפולו"

פורסם: תגובה למאמרה של תמר סוברן "'הרודה בשירה': מבטים אחדים על מורכבות הלשון השירית של טשרניחובסקי" שפורסם בגיליון צ"ב 5 של "מאזניים , דצמבר 2018


א. ביאליק "מתכתב" עם טשרניחובסקי

כידוע, שליטתו של שאול טשרניחובסקי בשפה העברית, העתיקה והחדשה, לא הייתה עמוקה ונרחבת כשל "תאומו הניגודי" הבכיר ממנו חיים נחמן ביאליק. את זאת ציינו אפילו אוהדי